برچسب : تحلیل سهام شرانل

آرشیو تحلیل زنده تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

نفت ایرانول (شرانل)

هادی جنگجو
همونطور که در کانال تحلیلک قرار دادیم وقتی قیمت سهام شرانل به سقف کانال رسید و با دیدن واگرایی منفی منتظر اصلاح سهم و رسیدن به کف کانال بودیم که الان شاهد نزدیک شدن این...