برچسب : تحلیل سهام شپلی

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل سهام پلی اکرین ایران

مهسا زکی زاده
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام پلی اکرین ایران همانطور که در نمودار سهام شپلی مشاهده می کنید این سهام روند صعودی خود را از تاریخ اواخر مرداد ماه سال گذشته آغاز نموده و پس از...