برچسب : تحلیل سهام شپنا

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل سهام شپنا (پالایش نفت اصفهان)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام شپنا (پالایش نفت اصفهان)...سهام شپنا به کف پارالل رسم شده برخورد کرده است و بعد از آن حالت روند صعودی به خود گرفته است....
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل سهام شپنا (پالایش نفت اصفهان)

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام شپنا طبق تحلیل انجام شده نمودار سهام شپنا (پالایش نفت اصفهان)، در کانال صعودی در حال حرکت است. همچنین با بررسی حرکت سهام در قالب امواج الیوتی، به نظر می...