برچسب : تحلیل سهام غپاک

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام غپاک (لبنیات پاک)

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام غپاک (لبنیات پاک) همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید سهام غپاک در حال حرکت در کانال رسم شده است. که در صورت شکست سقف کانال روند صعودی خود...