برچسب : تحلیل سهام فسرب

آرشیو تحلیل زنده تحلیل بنیادی

تعدیل ۴۱ درصدی فسرب

هادی جنگجو
افشای اطلاعات با اهمیت فسرب سود پیش بینی شده هرسهم قبلی: ۱۹۱ ریال سود پیش بینی شده هر سهم فعلی: ۲۷۰ ریال درصد تغییر: ۴۱% تعدیل مثبت پوشش ۹ ماهه ۴۲% مبلغ ۱۱۳ ریال مهمترین...