برچسب : تحلیل سهام قاسم

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام قاسم (قاسم ایران)

مهسا زکی زاده
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام قاسم (قاسم ایران) طبق تحلیل نمودار سهام قاسم (قاسم ایران) که در چارت زیر مشاهده می کنید این سهم پس از اصلاحی دراز مدت روند صعودی خود را در حدود...
آرشیو تحلیل زنده تحلیل بنیادی تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

بررسی و تحلیل سهام قاسم (تکنیکالی و بنیادی)

هادی جنگجو
تحلیل تکنیکال سهام قاسم همان طور که در نمودار سهام قاسم مشاهده می کنید، این سهم در حدود دو سال است که در روند نزولی خود به سر می برد و به نظر می رسد...