برچسب : تحلیل سهام لکما

آرشیو تحلیل زنده تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

لکما (کارخانجات‌مخابراتی‌ایران‌)

هادی جنگجو
همانطور که در تحلیل تکنیکال سهام لکما مشاهده میکنید، این سهم بعد از پولبک به خط روند نزولی شکسته شده (تحلیل سهام لکما در اسفند ماه) و رسیدن به کف کانال رسم شده، رشد کوتاه...
آرشیو تحلیل زنده تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

کارخانجات‌مخابراتی‌ایران‌ (لکما)

هادی جنگجو
همانطور که در تحلیل تکنیکال سهام لکما مشاهده میکنید سهام در نقطه ی بسیار حساس ۷۵ تومن قرار دارد. حمایت قیمتی در خط روند و rsi ،انتظار برگشت ازاین قیمت را زیاد می کندو یا...