برچسب : تحلیل سهام مبین

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام مبین (پتروشیمی مبین)

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام مبین (پتروشیمی مبین) همان طور که در تحلیل انجام شده بر روی نمودار سهام مبین (پتروشیمی مبین) مشاهده می کنید، این سهام موج ۱ و ۲ اصلی خود را پشت...