برچسب : تحلیل سهام وتوصا

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام وتوصا (گروه س توسعه صنعتی ایران)

مهسا زکی زاده
اکنون سهام وتوصا (گروه س توسعه صنعتي ايران) پس از برخورد با خط چند محوره رسم شده، واکنش مثبت نشان داده است و روند مثبت خود را آغاز کرده است....
آرشیو تحلیل زنده تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

وتوصا (سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران)

هادی جنگجو
بعد از تحلیل موفقی که از سهام وتوصا در بهمن ماه داشتیم این بار نیز به نظر می رسد سهام سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران در حال جمع کردن انرژی برای شروع موج جدید صعودی...
آرشیو تحلیل زنده

سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (وتوصا)

هادی جنگجو
طبق تحلیلی که از وتوصا در سایت و صفحه های اجتماعی تحلیلک قرار داده بودیم سهم از کف حمایتی ۱۴۳ تومن حرکت خودش شروع کرده و الان در قیمت ۱۶۸۶ ریال صف خوبی تشکیل داده....