برچسب : تحلیل سهام وصنا

آرشیو تحلیل زنده تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

وصنا (گروه‌صنایع‌ بهشهر ایران‌)

هادی جنگجو
همانطور که در تحلیل سهام وصنا مشاهده می کنید، محدوده ی حمایتی ۹۳ تومان بسیار مهم به نظر می رسد. حمایت کف کانال و کف های قدیمی که در تحلیل تکنیکال وصنا مشاهده می کنید...
آرشیو تحلیل زنده تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ (وصنا)

هادی جنگجو
گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ (وصنا) بعد از مدتها شاهد شکسته شدن کانال از بالا هستیم با عبور از ۱۱۵۷ریال مسیر همواری تا محدوده ی ۱۲۹۵ریال داریم(مقاومت سنگینی هست) البته در قدم اول باید ۱۱۵۷ریال رو بشکنه در کنار...