برچسب : تحلیل سهام وپترو

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام وپترو (سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی)

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام وپترو (سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی) با توجه به بررسی نمودار، سهام وپترو (سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی) روند صعودی خود را آغاز کرده است و در حال تکمیل موج ۳ اصلی است....
آرشیو تحلیل زنده تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌ (وپترو)

هادی جنگجو
تحلیل تکنیکال سهام وپترو حرکت سهام وپترو در قالب یک کانال صعودی را مشاهده می کنید. بعد از اتمام موج های a b c  و واکنش به سقف و کف های کانال، این بار نیز...