برچسب : تحلیل سهام کاذر

آرشیو تحلیل زنده تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

فرآورده‌های‌نسوزآذر (کاذر)

هادی جنگجو
همانطور که در نمودار سهام کاذر مشاهده میکنید سهم در یک کانال بلند مدت در حرکت هست و بعد از رسیدن به سقف کانال اصلاح خود را در قالب یک abc شروع کرده که موج...