Tag: تحلیل سهام

عکس شاخص گزارش بازار

اخبار و گزارش بازار بورس ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰: روزهای تکراری / تحلیل تکنیکال شاخص کل

امروز ۱۸ اردیبهشت بازار بورس از ابتدا همانند روزهای گذشته کار خود را در اکثر نمادهای بورس و فرابورس منفی آغاز کرد. بازار فعلا شرایط رکودی و اصلاح زمانی خود را سپری می کند.

عکس شاخص گزارش بازار

اخبار و گزارش بازار بورس ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰: بهتر از روزهای گذشته / تحلیل تکنیکال شاخص کل

امروز ۱۵ اردیبهشت بازار بورس از ابتدا همانند روزهای گذشته کار خود را در اکثر نمادهای بورس و فرابورس منفی آغاز کرد. بازار فعلا شرایط رکودی و اصلاح زمانی خود را سپری می کند. امروز درحالی شاخص کل مثبت بود که اکثر بازار منفی بودند.

عکس شاخص گزارش بازار

اخبار و گزارش بازار بورس ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰: همچنان تعطیل و رکودی / تحلیل تکنیکال شاخص کل

امروز ۱۳ اردیبهشت بازار بورس از ابتدا همانند روزهای گذشته کار خود را در اکثر نمادهای بورس و فرابورس منفی آغاز کرد. بازار فعلا شرایط رکودی و اصلاح زمانی خود را سپری می کند.

عکس شاخص گزارش بازار

اخبار و گزارش بازار بورس ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰: روزهای رکودی بازار/ تحلیل تکنیکال شاخص کل

امروز ۱۲ اردیبهشت بازار بورس از ابتدا همانند روزهای گذشته کار خود را در اکثر نمادهای بورس و فرابورس منفی آغاز کرد. بازار فعلا شرایط رکودی و اصلاح زمانی خود را سپری می کند.

عکس شاخص گزارش بازار

اخبار و گزارش بازار بورس ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰: نزدیک به ۵۰۰ نماد منفی بودند / تحلیل تکنیکال شاخص کل

امروز ۱۱ اردیبهشت بازار بورس از ابتدا همانند روزهای گذشته کار خود را در اکثر نمادهای بورس و فرابورس منفی آغاز کرد. بازار فعلا شرایط رکودی و اصلاح زمانی خود را سپری می کند.

عکس شاخص گزارش بازار

اخبار و گزارش بازار بورس ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰: پایان هفته پر از مصوبات و جلسات / تحلیل تکنیکال شاخص کل

امروز ۸ اردیبهشت بازار بورس از ابتدا همانند روزهای گذشته کار خود را در اکثر نمادهای بورس و فرابورس منفی آغاز کرد. گروه بانکی ها باتوجه به اخبار پیرامون نرخ تسعیر ارز دارایی ها و تاثیر آن در صورت های مالی آن ها در بازه های قیمتی مثبت معامله می شدند و سبز پوش بودند.

عکس شاخص گزارش بازار

اخبار و گزارش بازار بورس ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰: روز شاخص و شاخص سازها / تحلیل تکنیکال شاخص کل

امروز ۷ اردیبهشت بازار بورس از ابتدا همانند روزهای گذشته کار خود را در اکثر نمادهای بورس و فرابورس منفی آغاز کرد در حالی که نمادهای بزرگ بازار و شاخص سازها در بازه های مثبت قیمتی معامله می شدند.

عکس شاخص گزارش بازار

اخبار و گزارش بازار بورس ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰: بهار سرخ رنگ بازار / تحلیل تکنیکال شاخص کل

امروز ۶ اردیبهشت بازار بورس از ابتدا همانند روزهای گذشته کار خود را در اکثر نمادهای بورس و فرابورس منفی آغاز کرد. نقد شوندگی بازار این روزها باعث تاسف است و همچنان بازار قدرت نقدشوندگی بسیار پایینی دارد.

عکس شاخص گزارش بازار

اخبار و گزارش بازار بورس ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰: بحران بازار همچنان ادامه دارد / تحلیل تکنیکال شاخص کل

امروز ۵ اردیبهشت بازار بورس از ابتدا همانند روزهای گذشته کار خود را در اکثر نمادهای بورس و فرابورس منفی آغاز کرد. روزهای تکراری و بحرانی بازار همچنان ادامه دارد.

عکس شاخص گزارش بازار

اخبار و گزارش بازار بورس ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰: وضعیت نامعلوم / تحلیل تکنیکال شاخص کل

امروز ۴ اردیبهشت بازار بورس از ابتدا همانند روز گذشته کار خود را در اکثر نمادهای بورس و فرابورس منفی آغاز کرد. نقد شوندگی بازار این روزها باعث تاسف است و همچنان بازار قدرت نقدشوندگی بسیار پایینی دارد.

اسکرول به بالا