برچسب : تحلیل سهام

گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۲۹ مهر ۹۹: امیدواری در دقایق پایانی

مهدی مشهدی حسنی
– گزارش بازار بورس ۲۹ مهر ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۲۹ مهر ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۴ میلیارد و ۱۵...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۲۸ مهر ۹۹: قرمز و دیگر هیچ

مهدی مشهدی حسنی
– گزارش بازار بورس ۲۸ مهر ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۲۸ مهر ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۲ میلیارد و ۱۶...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۲۷ مهر ۹۹: بازار حریف فروشنده ها نشد

مهدی مشهدی حسنی
– گزارش بازار بورس ۲۷ مهر ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۲۷ مهر ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۴ میلیارد و ۲۰۵...
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام فولاد (فولاد مبارکه اصفهان)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام فولاد (فولاد مباركه اصفهان)...همانطور که در تحلیل نمودار سهام فولاد مشاهده می کنید سهم 3 ماه در اصلاح به سر می برد و در این اصلاح خود حدود 30 درصد اصلاح کرده...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۲۳ مهر ۹۹: شاخص ۱۸ هزار واحد افت کرد

مهدی مشهدی حسنی
– گزارش بازار بورس ۲۳ مهر ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۲۳ مهر ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۶ میلیارد و ۶۱۳...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۲۲ مهر ۹۹: کمربندها را ببندید پرواز نزدیک است

مهدی مشهدی حسنی
– گزارش بازار بورس ۲۲ مهر ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۲۲ مهر ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۱۱ میلیارد و ۴۷۷...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۲۱ مهر ۹۹: مقاومت شکسته نشد

مهدی مشهدی حسنی
– گزارش بازار بورس ۲۱ مهر ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۲۱ مهر ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۱۹ میلیارد و ۳۱۰...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۲۰ مهر ۹۹: پشت سد ۱ میلیون ۶۰۰ هزار واحد

مهدی مشهدی حسنی
– گزارش بازار بورس ۲۰ مهر ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۲۰ مهر ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۱۲ میلیارد و ۸۳۸...
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام غگل (گلوکوزان‌)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام غگل (گلوكوزان‌) ...همانطور که در تحلیل نمودار سهام غگل مشاهده می کنید سهم پس از اصلاح حدود 70 درصدی خود و ساخت موج 4 نزولی خود اکنون آماده شروع حرکت جدید است...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۱۹ مهر ۹۹: شاخص هم وزن پرقدرت تر از شاخص کل

مهدی مشهدی حسنی
– گزارش بازار بورس ۱۹ مهر ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۱۹ مهر ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۶ میلیارد و ۷۵۲...