برچسب : تحلیل سهام

گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۷ بهمن ۹۹: روز از نو سرخی از نو

مهدی مشهدی حسنی
طبق گزارش بازار بورس 7 بهمن 99 در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد 8 میلیارد و 918 میلیون سهم و حق‌ تقدم به‌ ارزش 10 هزار و 760 میلیارد تومان در 1 میلیون و...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۶ بهمن ۹۹: آواز دهل شنیدن از دور خوش است

مهدی مشهدی حسنی
طبق گزارش بازار بورس 6 بهمن 99 در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد 12 میلیارد و 605 میلیون سهم و حق‌ تقدم به‌ ارزش 10 هزار و 986 میلیارد تومان در 1 میلیون و...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۵ بهمن ۹۹: شاخص کل مثبت هم وزن منفی

مهدی مشهدی حسنی
طبق گزارش بازار بورس 5 بهمن 99 در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد 17 میلیارد و 198 میلیون سهم و حق‌ تقدم به‌ ارزش 15 هزار و 636 میلیارد تومان در 1 میلیون و...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام کچاد (معدنی ‌و صنعتی ‌چادرملو)

زهرا دره شیری
در تحلیل ارائه شده مشاهده می کنید که سهام کچاد (معدنی و صنعتی چادرملو) با پشت سر گذاشتن دو موج اصلی وارد فاز صعودی موج 3 شده است....
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۴ بهمن ۹۹: هفته سبز شروع شد

مهدی مشهدی حسنی
طبق گزارش بازار بورس 4 بهمن 99 در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد 5 میلیارد و 611 میلیون سهم و حق‌ تقدم به‌ ارزش 7 هزار و 142 میلیارد تومان 815 هزار نوبت مورد...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۱ بهمن ۹۹: روز خوش بازار

مهدی مشهدی حسنی
طبق گزارش بازار بورس 1 بهمن 99 در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد 5 میلیارد و 967 میلیون سهم و حق‌ تقدم به‌ ارزش 6 هزار و 861 میلیارد تومان 790 هزار نوبت مورد...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۳۰ دی ۹۹: بازگشت در دقایق پایانی

مهدی مشهدی حسنی
طبق گزارش بازار بورس 30 دی 99 در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد 11 میلیارد و 163 میلیون سهم و حق‌ تقدم به‌ ارزش 9 هزار و 835 میلیارد تومان و 1 میلیون و...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۲۹ دی ۹۹: سقوط همچنان ادامه دارد

مهدی مشهدی حسنی
طبق گزارش بازار بورس 29 دی 99 در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد 4 میلیارد و 320 میلیون سهم و حق‌ تقدم به‌ ارزش 4 هزار و 190 میلیارد تومان 515 هزار نوبت مورد...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام بفجر (فجر انرژی خلیج فارس)

بنت الهدی اسدی
طبق تحلیل انجام شده بر روی سهام بفجر (فجر انرژی خلیج فارس)، این سهم بعد از رشد پنج موج و تشکیل موج 1 اصلی خود وارد اصلاح موج 2 شد، که یک اصلاح ترکیبی فلت...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۲۷ دی ۹۹: شنبه‌ سرخ

مهدی مشهدی حسنی
طبق گزارش بازار بورس 27 دی 99 در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد 8 میلیارد و 613 میلیون سهم و حق‌ تقدم به‌ ارزش 7 هزار و 42 میلیارد تومان در827 هزار نوبت مورد...