برچسب : تحلیل سهم وپاسار

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام وپاسار (بانک پاسارگاد)

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام وپاسار (بانک پاسارگاد) همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام وپاسار مشاهده می کنید این سهام بعد از ۴ موج اصلی خود در حال تکمیل موج ۵ اصلی است. روند...