برچسب : تحلیل سهم

تحلیل بنیادی

گزارش کدال : اخبار سود و زیان سهام شرکت ها در گزارش ۶ ماهه (۲)

محسن زکی زاده
گزارش کدال چافست: سهام افست در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۳۴۲ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۳٪ رشد داشته که...
تحلیل بنیادی

گزارش کدال : اخبار سود و زیان سهام شرکت ها در گزارش ۶ ماهه (۱)

محسن زکی زاده
گزارش کدال قشکر: سهام شکر در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۲۶۰ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲۶٪ رشد داشته که...
تحلیل بنیادی

گزارش کدال : اخبار سود و زیان سهام شرکت ها در گزارش های ۳ ماهه (۲)

محسن زکی زاده
گزارش کدال کفپارس: سهام فرآورده های نسوز پارس در دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۳ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۵٪...
تحلیل بنیادی

گزارش کدال : اخبار سود و زیان سهام شرکت ها در گزارش های ۳ ماهه

محسن زکی زاده
گزارش کدال کگهر: سهام سنگ آهن گهر زمین در دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۳۵۶ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۰٪...
تحلیل بنیادی

گزارش کدال : اخبار سود و زیان سهام شرکت ها در گزارش های ۱۲ ماهه خود (۲)

محسن زکی زاده
گزارش کدال دالبر: سهام البرز دارو در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱,۵۷۱ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲٪ رشد داشته...
تحلیل بنیادی

گزارش کدال : اخبار سود و زیان سهام شرکت ها در گزارش های ۱۲ ماهه خود (۱)

محسن زکی زاده
گزارش کدال کرماشا (گزارش اصلاحی) سهام صنایع پتروشیمی کرمانشاه دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۹۰۰,۹۰۷ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه برای سال...