برچسب : تحلیل شاخص

گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۱۲ آذر ۹۹: روز پر نوسان بازار بورس

مهدی مشهدی حسنی
– گزارش بازار بورس ۱۲ آذر ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۱۲ آذر ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۱۴ میلیارد و ۵۸۳...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۱۱ آذر ۹۹: حرکت نقدینگی به سمت بورس

مهدی مشهدی حسنی
– گزارش بازار بورس ۱۱ آذر ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۱۱ آذر ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۱۳ میلیارد و ۷۴۴...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۱۰ آذر ۹۹: تداوم رشد شاخص

مهدی مشهدی حسنی
– گزارش بازار بورس ۱۰ آذر ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۱۰ آذر ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۱۵ میلیارد و ۳۵۰...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۹ آذر ۹۹: بهار در پاییز

مهدی مشهدی حسنی
– گزارش بازار بورس ۹ آذر ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۹ آذر ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۱۶ میلیارد و ۴۷۶...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۸ آذر ۹۹: فصلی تازه در بورس

مهدی مشهدی حسنی
– گزارش بازار بورس ۸ آذر ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۸ آذر ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۱۸ میلیارد و ۳۷۷...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۵ آذر ۹۹: بازگشت شاخص از منفی به مثبت

مهدی مشهدی حسنی
– گزارش بازار بورس ۵ آذر ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۵ آذر ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۱۵ میلیارد و ۴۱۰...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۴ آذر ۹۹: شاخص کل قرمز، هم وزن سبز

مهدی مشهدی حسنی
– گزارش بازار بورس ۴ آذر ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۴ آذر ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۲۲ میلیارد و ۸۸۲...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۳ آذر ۹۹: چراغ بورس سبز شد

مهدی مشهدی حسنی
– گزارش بازار بورس ۳ آذر ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۳ آذر ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۱۱ میلیارد و ۸۱۵...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۲ آذر ۹۹: شاخص قرمز ماند

مهدی مشهدی حسنی
– گزارش بازار بورس ۲ آذر ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۲ آذر ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۱۷ میلیارد و ۵۹۵...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۱ آذر ۹۹: از دست رفتن اعتماد همراه با فروش حقوقی ها

مهدی مشهدی حسنی
– گزارش بازار بورس ۱ آذر ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۱ آذر ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۲۰ میلیارد و ۸۳۰...