برچسب : تحلیل و بررسی فیلم چاپلین

فیلم و سینما معرفی فیلم نقد و بررسی فیلم هنر

ولگردی در سینمای صامت(قسمت چهارم)؛ تأملی بر فیلم کودک (The kid)

شهروز زعفر
اولین شاهکار بلند چارلی چاپلین فیلم کودک بود. در جریان این فیلم ولگردی، نوزادی رها شده در خرابه‌ای را پیدا می‌کند....