برچسب : تحلیل

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام غمارگ (مارگارین)

فائقه مددی
سهام غمارگ پس از ریزش تا تراز 78.6%موج صعودی قبلی و سپس یک حرکت رو به بالا تا طلاقی دو محدوده 38.2%موج صعودی قبلی و 50% از (c1(ABW در قالب اصلاح زیگزاگ را تجربه کرده...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام لکما (کارخانجات‌ مخابراتی‌ ایران‌)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام لکما (كارخانجات‌مخابراتي‌ايران‌)...سهم پس از برخورد با کف پارالل موج a زیگ را به اتمام رسانده است و حرکت موج b خود را رو به بالا به اتمام رسانده و اکنون در حال...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام پترول (گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان)

علی زمانی
پترول را می توان جذاب ترین سهم بازار از نظر p/e دانست. سهم پس از اتمام یک موج صعودی به مدت ۶ ماه در یک اصلاح به شکل یک مثلث الیوتی قرار دارد....
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام خمحرکه (نیرو محرکه)

محمد ضابطی شجاع
همانگونه که در نمودار سهام خمحرکه قابل مشاهده است سهم اصلاح عمیق و طولانی به مدت 121 روز (تاکنون) در قالب زیگ انجام داده است و در محدوده حمایتی مهمی قرار دارد ....
تحلیل تحلیل بنیادی تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام ومهان (گروه توسعه مالی مهر آیندگان)

محمد مهدیان
به نظر می رسد سهام ومهان ریز موج 1 از موج 5 اصلی خود را تکمیل کرده و پس از آن یک اصلاح در قالب دبل زیگ الیوتی و به میزان 88.6% از موج 1...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام دی (بانک دی)

فائقه مددی
بر اساس تحلیل انجام شده بر روی سهام بانک دی، این سهم پس از اتمام  موج 1 الیوت در حال تشکیل موج 2 اصلاحی خود و ظاهرا در قالب الگوی زیگ است....
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام شتران (پالایش نفت تهران)

محمد مهدیان
سهام شتران در روند صعودی جدید خود در حال اصلاح موج 1 از 3 اصلی در قالب یک زیگ الیوتی بوده و به نظر می رسد می توان منفی های جذابی در محدده کف پارالل...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام خاذین (سایپا آذین)

محمد ضابطی شجاع
همانگونه که در نمودار سهام خاذین مشاهده می کنید سهم پس از یک اصلاح عمیق قیمتی در قالب الگوی زیگ و همچنین الگوی هارمونیک شارک اصلاح خود را به پایان رسانده است....
تحلیل بنیادی تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام شبندر (پالایش نفت بندر عباس)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام شبندر (پالايش نفت بندرعباس)...سهم تا این لحظه اصلاح خود را در قالب زیگ انجام داده است و پس از برخورد با کف پارالل یک رابط تشکیل داده است و ادامه اصلاح خود...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام خگستر (گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو)

علی خسروجردی
همانطور که در تحلیل انجام شده برای سهام خگستر مشاهده می کنید، این سهم پس از ساختن اصلاحی عمیق در قالب یک زیگزاگ پس از گذشت حدودا 3 ماه و همزمان با برخورد به کف پارالل...