برچسب : تحلیل

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام تکمبا (کمباین‌ سازی‌ ایران‌)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام تکمبا (كمباين‌ سازي‌ ايران‌)...با توجه به تحلیل که مشاهده می کنید احتمال می دهیم سهم نهایت تا کف پارالل به اصلاح خود ادامه دهد. بعد از آن انتظار آغاز دوباره حرکت صعودی...
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام غگل (گلوکوزان)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام غگل (گلوکوزان)...همانطور که در تحلیل تکنیکال سهام غگل مشاهده می کنید سهم موج 4 اصلاحی خود را در قالب مثلث به اتمام رسانده است. پس از اتمام موج 4 و برخورد با...
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال و بنیادی سهام رنیک (جنرال مکانیک)

مهسا زکی زاده
سهم شرکت جنرال مکانیک در قالب مثلث در حال شکل گیری است و اکنون در حال اتمام موج آخر مثلث به سر می برد. با توجه به حمایت های پیش روی سهام رنیک انتظار داریم...
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام ومهان (گروه توسعه مالی مهر آیندگان)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام ومهان (گروه توسعه مالي مهر آيندگان)...همانطور که در تحلیل سهام ومهان مشاهده می کنید سهم اکنون به کف پارالل رسم شده رسیده است....
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام شغدیر (پتروشیمی غدیر)

زهرا دره شیری
همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام شغدیر مشاهده می کنید این سهام با پشت سر گذاشتن 3 موج اصلی، اکنون در موج اصلاحی 4 در حال حرکت است. موج 4 در قالب یک کانال...
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام رنیک (جنرال مکانیک)

زهرا دره شیری
همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام رنیک مشاهده می کنید این سهام  4 موج اصلی خود را درون یک پارالل پشت سر گذاشته و وارد موج 5 اصلی خود شده است....
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام مفاخر (توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام مفاخر (توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي)...با توجه به تشکیل الگوی بازگشتی کف و همینطور وجود واگرایی مثبت در RSI انتظار شروع دوباره حرکت صعودی در سهام مفاخر را داریم....
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام افرا (افرانت)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام افرا (افرانت)...همانطور که در تحلیل نمودار سهام افرا مشاهده می کنید سهم در حال تکمیل موج 3 صعودی خود است....
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام غگلستا (شیر پاستوریزه پگاه گلستان)

زهرا دره شیری
همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام غگلستا مشاهده می کنید این سهام موج 1 (A) و 2 (B) خود را پشت سر گذاشته است و به نظر می رسد که وارد مرحله صعودی جدید...