Tag: تحلیل

تحلیل تکنیکال سهام مداران (داده‌ پردازي‌ ايران‌)

تحلیل تکنیکال سهام مداران (داده‌ پردازی‌ ایران‌)

تحلیل تکنیکال سهام مداران (داده‌ پردازی‌ ایران‌) …اولین و مهم ترین حمایت پیش روی سهم کف پارالل رسم شده است.

کادر رسم شده را می توان به عنوان آخرین حمایت و حد ضرر برای سهم در نظر گرفت. (محدوده قیمتی ۲۳۰۳۳ ریال)

تحلیل تکنیکال سهام دکوثر (داروسازی کوثر)

تحلیل تکنیکال سهام دکوثر (داروسازی کوثر)

تحلیل تکنیکال سهام دکوثر (داروسازی کوثر) …سهم موج ۴ اصلاحی خود را بعد از ۵ ماه و بعد از رسیدن به خط روند رسم شده به پایان رسانده است.

بعد از آن حرکت جدید صعودی خود را آغاز کرد و بعد از رشد ۷۰ درصدی از کف موج ۴ و ساخت ریزموج ۱ موج ۵، حال به نظر می رسد با ساخت الگوی بت و همچنین الگوی زیگ ریز موج اصلاحی از موج ۵ را به اتمام رسانده است.

تحلیل تکنیکال سهام سمگا (گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي)

تحلیل تکنیکال سهام سمگا (گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی)

تحلیل تکنیکال سهام سمگا (گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی)…طبق موج شماری انجام شده در چارت سهام سمگا، سهم تا کنون اصلاح خود را در قالب الگوی زیگ انجام داده است.

موج c خود را در کف پارالل رسم شده به اتمام رسانده است و بعد از آن از کف پارالل بلند شده است.

تحلیل تکنیکال و بنیادی سهام کگاز (شیشه و گاز)

همانطور که در نمودار سهام کگاز ملاحظه می کنید، سهم بعد از ساختن یک موج جنبشی، روند اصلاحی خود را شروع کرده و به مدت ۵ ماه است که در اصلاح…..با بهره وری از فاز ۲ در سال ۱۴۰۰ و‌ رشد تولید ۷۰ درصدی شرکت سود چشمگیری خواهد کرد…

تحلیل تکنیکال سهام غمارگ

تحلیل تکنیکال سهام غمارگ (مارگارین)

سهام غمارگ پس از ریزش تا تراز ۷۸.۶%موج صعودی قبلی و سپس یک حرکت رو به بالا تا طلاقی دو محدوده ۳۸.۲%موج صعودی قبلی و ۵۰% از (c1(ABW در قالب اصلاح زیگزاگ را تجربه کرده است.

تحلیل تکنیکال سهام لکما (كارخانجات‌مخابراتي‌ايران‌)

تحلیل تکنیکال سهام لکما (کارخانجات‌ مخابراتی‌ ایران‌)

تحلیل تکنیکال سهام لکما (کارخانجات‌مخابراتی‌ایران‌)…سهم پس از برخورد با کف پارالل موج a زیگ را به اتمام رسانده است و حرکت موج b خود را رو به بالا به اتمام رسانده و اکنون در حال تکمیل موج c زیگ است.

کادر زرد رسم شده منطقه خوبی برای خرید است، البته در صورتی که در این منطقه تریگر مناسب برای ورود را مشاهده کنیم.

تحلیل تکنیکال سهام خمحرکه (نیرو محرکه)

تحلیل تکنیکال سهام خمحرکه (نیرو محرکه)

همانگونه که در نمودار سهام خمحرکه قابل مشاهده است سهم اصلاح عمیق و طولانی به مدت ۱۲۱ روز (تاکنون) در قالب زیگ انجام داده است و در محدوده حمایتی مهمی قرار دارد .

تحلیل تکنیکال سهام ومهان (گروه توسعه مالي مهر آيندگان)

تحلیل تکنیکال سهام ومهان (گروه توسعه مالی مهر آیندگان)

به نظر می رسد سهام ومهان ریز موج ۱ از موج ۵ اصلی خود را تکمیل کرده و پس از آن یک اصلاح در قالب دبل زیگ الیوتی و به میزان ۸۸.۶% از موج ۱ را به اتمام رسانده و از این منظر می توان امیدوار بود که مجدداً به مسیر رشد و صعود خود بازگشته است.

اسکرول به بالا