Tag: تخم پرندگان

تخم پرندگان

ارزش غذایی تخم پرندگان و میزان مصرف آن برای کودکان

به طور معمول تخم مرغ بیشتر از تخم سایر پرندگان مصرف مى شود و تولید صنعتى گسترده اى دارد. در این راستا با توجه به تنوع موجود در تخم پرندگان مختلف، سوال هاى زیادى در مورد نوع و مقدار مصرفى تخم پرندگان برای خانواده ها پیش می آید.

اسکرول به بالا