برچسب : تذکرة الاولیا

ادبیات ادبیات و هنر

ذکر حکایتی از تذکره الاولیاء عطار نیشابوری

محمد زکی زاده
 تذکرة الاولیاء عطار نیشابوری ... عطار نیشابوری در تذکرة الاولیاء در ذیل ذکر عبدالله بن مبارک  آورده است: عبدالله مبارک را پرسیدند: کدام خصلت در آدمی نافع تر است؟...
ادبیات

بررسی رزق و روزی در آثار عطار نیشابوری

محمد زکی زاده
رزق و روزی در آثار عطار نیشابوری ... در بیت آخر اشاره به مقسوم بودن رزق و روزی دارد. چیزی که در مطلب قبل در کلام فردوسی و یا اسدی طوسی هم دیده می شد....