برچسب : ترجمه

ادبیات شعر پارسی

ادوارد فیتز جرالد شاعر نامی انگلیس و مترجم رباعیات خیام

زهرا فخرایی
فیتزجرالد رباعیات خیام را به انگلیسی ترجمه کرد و این کارِ وی سهم بسزایی در آشنا کردن چهره خیام به غربی‌ها داشت....
ادبیات

شعر عریانی /به بهانه زادروز احمد شاملو

امیرپاکنژاد
به جرأت می‌توان گفت که دست کم در نیم قرن اخیر هیچ شاعری به اندازه‌ی شاملو مورد تحسین یا تقبیح واقع نشده است....