یکشنبه/ ۳ مرداد / ۱۴۰۰

برچسب: ترس از مدرسه

ترس از مدرسه

ترس از مدرسه رفتن

ترس از مدرسه ترس از مدرسه در ۱ تا ۲ درصد دانش آموزان دیده می‌شود و حدود نصف موارد با اضطراب همراه است. افسردگی در بیش از نیمی از موارد

ترس از مدرسه

ترس از مدرسه رفتن

ترس از مدرسه ترس از مدرسه در ۱ تا ۲ درصد دانش آموزان دیده می‌شود و حدود نصف موارد با اضطراب همراه است. افسردگی در بیش از نیمی از موارد و رفتار ستیزه جویی در

اسکرول به بالا