پنجشنبه/ ۳ تیر / ۱۴۰۰

برچسب: ترس

چهارشنبه‌ سوری و ترس پت‌ها

چهارشنبه‌ سوری و ترس پت‌ ها

ترس، یک رفتار کاملا غریزی در حیوان و انسان است.
یکی از علل شایع ترس حیوانات مخصوصا سگ‌ها، ترس از سروصدا است. که اغلب صاحبان سگ‌ها، این موضوع را در هنگام نزدیک شدن چهارشنبه‌سوری، به خوبی درک می‌کنند.

تیچ نات هان

ترس

ترس مردم به سختی از رنجهایشان دست میکشند. به خاطر ترس از ناشناخته رنجهایشان را ترجیح می دهند زیرا برای آنها آشناست. تیچ نات هان تحلیلک

چهارشنبه‌ سوری و ترس پت‌ها

چهارشنبه‌ سوری و ترس پت‌ ها

ترس، یک رفتار کاملا غریزی در حیوان و انسان است.
یکی از علل شایع ترس حیوانات مخصوصا سگ‌ها، ترس از سروصدا است. که اغلب صاحبان سگ‌ها، این موضوع را در هنگام نزدیک شدن چهارشنبه‌سوری، به خوبی درک می‌کنند.

بازنده ها

بازنده ها از ترس شکست دست به هیچ کاری نمیزنند!

بازنده ها از ترس شکست دست به هیچ کاری نمیزنند! فردی از کشاورزی پرسید: آیا گندم کاشته‌ای؟ کشاورز جواب داد: نه، ترسیدم باران نبارد. مرد پرسید: پس ذرت کاشته‌ای؟ کشاورز گفت: نه، ترسیدم ذرت‌ها را

تیچ نات هان

ترس

ترس مردم به سختی از رنجهایشان دست میکشند. به خاطر ترس از ناشناخته رنجهایشان را ترجیح می دهند زیرا برای آنها آشناست. تیچ نات هان تحلیلک

اسکرول به بالا