برچسب : ترقی

رمزهای موفقیت

جستجوی راهی برای یادگیری

مهسا زکی زاده
جستجوی راهی برای یادگیری همه‌ی اشخاص شایسته، پیوسته در جستجوی راه‌هایی برای یادگیری، رشد و ترقی هستند. آن‌ها این کار را با طرح سوال «چرا؟» و «چگونه؟» انجام می‌دهند. جان مکسول مجله اینترنتی تحلیلک...