برچسب : ترلان

ادبیات معرفی کتاب

معرفی کتاب «ترلان» نوشته فریبا وفی

ارغوان فاطمی
معرفی کتاب ترلان نوشته فریبا وفی ... رمان ترلان داستان دو دختر جوان است كه سر از دانشكده نظامى در مى آورند و با محيطى خشك و خشن رو به رو مي شوند....