پنجشنبه/ ۳ تیر / ۱۴۰۰

برچسب: ترکیب خلاقانه

تصویر شاخص رنگ

با رنگ همراه شوید

روزگاری بود که به‌ اصطلاح زرق‌وبرق، یعنی همان رنگ‌های ممتازی پسندیده می‌شد که قصد تسخیر بیننده را داشت و به سهولت به رخ کشیده می‌شد. دنیای ممتازین و متمایزین، ساده‌ترین خط فاصل خود با دیگران را از طریق استفاده اختصاصی از رنگ‌های آبی سلطنتی، عنابی، کهربایی، مشکی و طلایی رسم می‌کرد.

تصویر شاخص ترکیب خلاقانه

دسترسی به ترکیب رنگ های جذاب و خلاقانه (بخش آخر)

در بخش های قبل با ترکیب رنگ های متنوع و جذاب آشنا شدید و دیدید که چگونه میتوانید با ترکیب رنگ ها، به همنشینی و آمیزش های جذاب رنگ برسید و از این ترکیب ها در زندگی و لباس و … خود بهره بسیار ببرید. در این جا با سری آخر ترکیب رنگ با ما همراه هستید.

تصویر شاخص

نمایش ترکیب رنگ های جذاب و خلاقانه (بخش چهارم)

همانطور که گفته شد و در بخش های قبل خواندید، رنگ ها بسیار پیچیده و جذاب هستند و با استفاده از ترکیب رنگ ها در کنار یکدیگر می توانید به ترکیب های جذابی برسید که از این طریق احساسات و سخن خود را به بیننده القا کنید. در اینجا با سری دیگری از ترکیب های رنگ با شما همراه هستیم.

تصویر شاخص خلاقانه

نمایش و دسترسی به ترکیب های جذاب و خلاقانه (بخش سوم)

در مطالب قبل نحوه ترکیب و همنشینی رنگ ها را توضیح دادیم و نشان دادیم که چگونه می توان با استفاده از رنگ ها به ترکیبات فوق العاده جذاب و خاص رسید. در ادامه با سری دیگری از ترکیبات خلاقانه با شما همراه هستیم. 

تصویر شاخص ترکیب خلاقانه

نمایش جذاب رنگ ها در ترکیب های خلاقانه (بخش دوم)

در این مقاله ما با انواع ترکیب های رنگ خلاقانه و جذاب با شما همراه هستیم و شما خواهید توانست با اندکی سلیقه و ذوق به الگوهایی از ترکیبات مستقل و تازه دست یابید و خلاقیت خود را به نمایش بگذارید.

تصویر شاخص خلاقانه

تلاش برای رسیدن به ترکیب های خلاقانه (بخش اول)

ترکیبات رنگ ها بسیار متنوع است که در عین پیچیدگی، به گونه ای است که با اندکی دقت خواهید توانست ذوق و علاقه خود را نیز در آن بیامیزید و با ایجاد تغییرات در الگوهای آن ها ترکیب های مستقل و تازه ای بسازید که بسی خلاقانه تر از نمونه های پیش روی شماست.

تصویر شاخص رنگ

با رنگ همراه شوید

روزگاری بود که به‌ اصطلاح زرق‌وبرق، یعنی همان رنگ‌های ممتازی پسندیده می‌شد که قصد تسخیر بیننده را داشت و به سهولت به رخ کشیده می‌شد. دنیای ممتازین و متمایزین، ساده‌ترین خط فاصل خود با دیگران را از طریق استفاده اختصاصی از رنگ‌های آبی سلطنتی، عنابی، کهربایی، مشکی و طلایی رسم می‌کرد.

تصویر شاخص ترکیب خلاقانه

دسترسی به ترکیب رنگ های جذاب و خلاقانه (بخش آخر)

در بخش های قبل با ترکیب رنگ های متنوع و جذاب آشنا شدید و دیدید که چگونه میتوانید با ترکیب رنگ ها، به همنشینی و آمیزش های جذاب رنگ برسید و از این ترکیب ها در زندگی و لباس و … خود بهره بسیار ببرید. در این جا با سری آخر ترکیب رنگ با ما همراه هستید.

تصویر شاخص

نمایش ترکیب رنگ های جذاب و خلاقانه (بخش چهارم)

همانطور که گفته شد و در بخش های قبل خواندید، رنگ ها بسیار پیچیده و جذاب هستند و با استفاده از ترکیب رنگ ها در کنار یکدیگر می توانید به ترکیب های جذابی برسید که از این طریق احساسات و سخن خود را به بیننده القا کنید. در اینجا با سری دیگری از ترکیب های رنگ با شما همراه هستیم.

تصویر شاخص خلاقانه

نمایش و دسترسی به ترکیب های جذاب و خلاقانه (بخش سوم)

در مطالب قبل نحوه ترکیب و همنشینی رنگ ها را توضیح دادیم و نشان دادیم که چگونه می توان با استفاده از رنگ ها به ترکیبات فوق العاده جذاب و خاص رسید. در ادامه با سری دیگری از ترکیبات خلاقانه با شما همراه هستیم. 

تصویر شاخص ترکیب خلاقانه

نمایش جذاب رنگ ها در ترکیب های خلاقانه (بخش دوم)

در این مقاله ما با انواع ترکیب های رنگ خلاقانه و جذاب با شما همراه هستیم و شما خواهید توانست با اندکی سلیقه و ذوق به الگوهایی از ترکیبات مستقل و تازه دست یابید و خلاقیت خود را به نمایش بگذارید.

تصویر شاخص خلاقانه

تلاش برای رسیدن به ترکیب های خلاقانه (بخش اول)

ترکیبات رنگ ها بسیار متنوع است که در عین پیچیدگی، به گونه ای است که با اندکی دقت خواهید توانست ذوق و علاقه خود را نیز در آن بیامیزید و با ایجاد تغییرات در الگوهای آن ها ترکیب های مستقل و تازه ای بسازید که بسی خلاقانه تر از نمونه های پیش روی شماست.

اسکرول به بالا