یکشنبه/ ۳ مرداد / ۱۴۰۰

برچسب: ترکیب رنگ مشابه

تصویر شاخص ترکیب بندی

ترکیب بندی رنگ ها (بخش اول)

یک رنگ تنها، انعکاسی برابر مفهوم این ضرب المثل معروف دارد که می گوید: ” یک دست صدا ندارد”. یک رنگ تنها تقریبا ساکت است و برای ایجاد گفت و گوی نتیجه بخش باید آن ها را با رنگ های دیگر احاطه کنید تا زبان اش گشوده شود.

تصویر شاخص ترکیب بندی

ترکیب بندی رنگ ها (بخش اول)

یک رنگ تنها، انعکاسی برابر مفهوم این ضرب المثل معروف دارد که می گوید: ” یک دست صدا ندارد”. یک رنگ تنها تقریبا ساکت است و برای ایجاد گفت و گوی نتیجه بخش باید آن ها را با رنگ های دیگر احاطه کنید تا زبان اش گشوده شود.

اسکرول به بالا