برچسب : تری گلیسرید

بهداشت و سلامت سلامت کودک

اختلال چربی خون در کودکان و نوجوانان و خطرات ناشی از آن

کودک من
وقتی اشکال در سوخت و ساز چربی ایجاد شود یا نوع و مقدار چربی مصرفی نامناسب باشد، تنظیم چربی های موجود در خون به هم می خورد و اختلال چربی خون به صورت افزایش چربی...