برچسب : تزیین یلدا

آموزش کسب و کار های خانگی جعبه سازی

آموزش جعبه کاغذی ساده برای شب یلدا

نویسنده
برای درست کردن جعبه کاغذی ساده ابتدا الگوی اولیه را بر روی مقوا می کشیم.  دو مستطیل 15*20 سانتی متر که بین آن ها مستطیل های 5*20 سانتی متر قرار دارد. بر روی مقوا A3...