برچسب : تسلیم اظهارنامه مالیاتی

راهکارهای مالیاتی

مباحثی پیرامون مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی

محمد مهدیان
بر اساس قانون مالیات های مستقیم صاحبان درآمد مشاغل حقیقی، حقوقی، اجاره املاک و ... در مهلت های قانونی مشخص باید نسبت به ارایه اظهارنامه مالیاتی خود اقدام نمایند....