برچسب : تسهیلات ارزی و ریالی

بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی ابلاغ متن اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده ۱۸۶ ق.م.م

محمد مهدیان
پیرو بخشنامه ­های شماره 4167/200 مورخ 1/3/1391 و شماره 65/95/200 مورخ 1/10/1395 در راستای بهبود و ارتقاء فضای کسب وکار، حد نصاب مذکور در ماده (1) ضوابط اجرایی موضوع تبصره (1) ماده 186 ق.م.م بازنگری...