یکشنبه/ ۳ مرداد / ۱۴۰۰

برچسب: تسهیل تنظیم اسناد

نظر شورای عالی مالیاتی در خصوص تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

نظر شورای عالی مالیاتی در خصوص تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۱۰/۹۹/۵۴ مورخ  ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ دسته: ماده ۱۸۷ و بند ۴ ماده ۲۸۲ موضوع: ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۰۱-۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ در خصوص تسهیل تنظیم اسناد

اسکرول به بالا