برچسب : تشخیص مالیات

اخبار مالیاتی

دسترسی سازمان امور مالیاتی کشور به اطلاعات درآمد پزشکان

محمد مهدیان
رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران خبرداد: اطلاعات درآمد پزشکان از طریق سامانه های اطلاعاتی نظام مالیاتی از جمله حساب های بانکی آنان در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دارد. به گزارش مجله...