برچسب : تصنیف

ادبیات ادبیات و هنر شعر پارسی

در شبستان شعر کلاسیک همراه با تصنیف پرداز ایرانی عارف قزوینی

زهرا فخرایی
عارف قزوینی شاعر و تصنیف پرداز قدرمند ایرانی است. او علم موسیقی را به خوبی می دانست و صوتی دلنشین و آوازی خوش داشت. با هم یکی از زیباترین تصنیف های او را می خوانیم....