برچسب : تصویرسازی

رمزهای موفقیت

تصویرسازی در ذهن

مهسا زکی زاده
تصویرسازی در ذهن قانونی در روانشناسی می‌گوید: اگر شما تصویری از آنچه می‌خواهید باشید در ذهن‌تان بسازید و مدتی طولانی این تصویر را حفظ کنید، دقیقا همان خواهید شد. ویلیام جیمز مجله اینترنتی تحلیلک...