پنجشنبه/ ۳ تیر / ۱۴۰۰

برچسب: تعریق سر نوزاد

نگاهی به وضعیت ظاهری نوزاد _ بخش دوم_ جمجمه

ظاهر نوزاد   جمجمه مامای من دور سرم را اندازه گرفت و درجایی یادداشت کرد. پزشکم سر مرا دقیقاً معاینه کرد. روی هم رفتن استخوان های جمجمه‌ مرا اذیت نمی‌کرد. در هنگام تولد به‌سختی سرم

اسکرول به بالا