برچسب : تعیین جنسیت خرگوش

دنیای حیوانات

دنیای خرگوش‌ها (قسمت چهارم)

مونا حیدری
جابه‌جایی اسپرم حدود ۳۰ تا ۴۰ ثانیه بیشتر طول نمی‌کشد. تخمک‌گذاری ۱۰ ساعت پس از جفت‌گیری آغاز می‌شود. در صورتی‌که جفت‌گیری منجر به لقاح نگردد، ممکن است آبستنی کاذب رخ دهد....