برچسب : تعیین مالیات

راهکارهای مالیاتی

درآمدها و هزینه ها و محاسبه مالیات صاحبان مشاغل

محمد مهدیان
هر فعالیت اقتصادی و شغلی از مجموعه‌ای از درآمدها و هزینه‌ها تشکیل شده است. به زبان ساده و مختصر حاصل کسر مجموعه هزینه‌ها از مجموعه درآمدها در دوره زمانی مشخص (در اینجا یک سال مالیاتی)،...