برچسب : تغذیه دو سالگی

سلامت کودک

تغذیه کودک در سال دوم تولد

کودک من
تغذیه تکمیلی رشد وزن و قد در سال دوم تولد کندتر از سال اول است. رشد وزن مغز در سال دوم هم کمتر از سال پیش است.  نکات مربوط به تغذیه در سال دوم تولد...