برچسب : تغذیه مادر

بهداشت و سلامت سلامت کودک

عوامل افزایش شیر مادر (بخش دوم)

کودک من
مصرف درست مواد غذایی عامل افزایش شیر مادر دوستم نگران مامان عزیزش بود و می‌گفت: من نه ماه از وجود او جان گرفته‌ام، حالا هم ک از رحمش خارج شده‌ام او خود را رها کرده...