برچسب : تغییرات

رمزهای موفقیت

منشا اصلی مشکلات انسان در زندگی

مهسا زکی زاده
منشا اصلی مشکلات انسان در زندگی منشا اصلی بسیاری از مشکلات انسان در زندگی این است که متوجه تغییرات نمی‌شود، و با استراتژی‌ها و الگوهای قدیمی به استقبال شرایط جدید می‌رود. مجله اینترنتی تحلیلک...