برچسب : تغییر

روانشناسی موفقیت معرفی کتاب

معرفی کتاب «زندگی‌ تان را در هفت روز تغییر دهید» نوشته پل مک کنا

نویسنده
شما در دست خود کتابی دارید که می‌تواند زندگی شما را برای همیشه تغییر دهد. آیا به نظرتان ادعای عجیب و غریبی می نماید؟ بسیاری از کسانی که من راهنمای آن‌ها بوده‌ام تا به خواسته‌های...
رمزهای موفقیت

تغییر نحوه برخورد مردم با شما

مهسا زکی زاده
تغییر نحوه برخورد مردم با شما اگر می‌خواهید نحوه‌ی برخورد مردم با شما عوض شود، نحوه‌ی برخورد خود را با مردم عوض کنید. تیموتی لری مجله اینترنتی تحلیلک...
رمزهای موفقیت

احساس ما درباره ی حوادث مهم است

مهسا زکی زاده
احساس ما درباره ی حوادث مهم است این حوادث زندگی نیستند که اهمیت دارند، بلکه احساس ما درباره‌ی آنهاست که مهم است. بنابراین در هر موقعیت ناراحت‌کننده‌ای، سعی کنید آن را از زوایای مختلف ببینید....
رمزهای موفقیت

انسانی که تغییر نکند می سوزد…

مهسا زکی زاده
انسانی که تغییر نکند می سوزد… تغییر کردن در زندگی همانند هم زدن غذا در آشپزیست! انسانی که تغییر نکند، ته می‌گیرد! تلخ می‌شود و می‌سوزد… مجله اینترنتی تحلیلک...
رمزهای موفقیت

اهل تغییر باش، دنیایت تغییر خواهد کرد…

مهسا زکی زاده
اهل تغییر باش، دنیایت تغییر خواهد کرد… کافیست زاویه دیدت را تغییر دهی یا شاید کمی جایت را … ! تو اهل تغییر باش دنیایت تغییر خواهد کرد . مجله اینترنتی تحلیلک...
رمزهای موفقیت

اشو

مهسا زکی زاده
اشو صبح قبل از هر کاری خودت را به صورت فردی بسیار شاد تجسم کن. بسیار امیدوار، با طراوت و مشتاق از رختخواب بلند شو. انگار قرار است آن روز اتفاقی کامل با ارزشی بیکران...