یکشنبه/ ۳ مرداد / ۱۴۰۰

برچسب: تغییر

زندگی‌تان را در هفت روز تغییر دهید

معرفی کتاب «زندگی‌ تان را در هفت روز تغییر دهید» نوشته پل مک کنا

شما در دست خود کتابی دارید که می‌تواند زندگی شما را برای همیشه تغییر دهد.

آیا به نظرتان ادعای عجیب و غریبی می نماید؟ بسیاری از کسانی که من راهنمای آن‌ها بوده‌ام تا به خواسته‌های خود برسند برایشان باورنکردنی بود که چگونه چنین چیزی امکان‌پذیر است و درنهایت شگفت زده شدند.

تغییر

تغییر نحوه برخورد مردم با شما

تغییر نحوه برخورد مردم با شما اگر می‌خواهید نحوه‌ی برخورد مردم با شما عوض شود، نحوه‌ی برخورد خود را با مردم عوض کنید. تیموتی لری مجله اینترنتی تحلیلک

احساس

احساس ما درباره ی حوادث مهم است

احساس ما درباره ی حوادث مهم است این حوادث زندگی نیستند که اهمیت دارند، بلکه احساس ما درباره‌ی آنهاست که مهم است. بنابراین در هر موقعیت ناراحت‌کننده‌ای، سعی کنید آن

تغییر

انسانی که تغییر نکند می سوزد…

انسانی که تغییر نکند می سوزد… تغییر کردن در زندگی همانند هم زدن غذا در آشپزیست! انسانی که تغییر نکند، ته می‌گیرد! تلخ می‌شود و می‌سوزد… مجله اینترنتی تحلیلک

تغییر موج زندگی از دیدگاه اشو

اشو

اشو صبح قبل از هر کاری خودت را به صورت فردی بسیار شاد تجسم کن. بسیار امیدوار، با طراوت و مشتاق از رختخواب بلند شو. انگار قرار است آن روز

زندگی‌تان را در هفت روز تغییر دهید

معرفی کتاب «زندگی‌ تان را در هفت روز تغییر دهید» نوشته پل مک کنا

شما در دست خود کتابی دارید که می‌تواند زندگی شما را برای همیشه تغییر دهد.

آیا به نظرتان ادعای عجیب و غریبی می نماید؟ بسیاری از کسانی که من راهنمای آن‌ها بوده‌ام تا به خواسته‌های خود برسند برایشان باورنکردنی بود که چگونه چنین چیزی امکان‌پذیر است و درنهایت شگفت زده شدند.

تغییر

تغییر نحوه برخورد مردم با شما

تغییر نحوه برخورد مردم با شما اگر می‌خواهید نحوه‌ی برخورد مردم با شما عوض شود، نحوه‌ی برخورد خود را با مردم عوض کنید. تیموتی لری مجله اینترنتی تحلیلک

احساس

احساس ما درباره ی حوادث مهم است

احساس ما درباره ی حوادث مهم است این حوادث زندگی نیستند که اهمیت دارند، بلکه احساس ما درباره‌ی آنهاست که مهم است. بنابراین در هر موقعیت ناراحت‌کننده‌ای، سعی کنید آن را از زوایای مختلف ببینید.

تغییر

انسانی که تغییر نکند می سوزد…

انسانی که تغییر نکند می سوزد… تغییر کردن در زندگی همانند هم زدن غذا در آشپزیست! انسانی که تغییر نکند، ته می‌گیرد! تلخ می‌شود و می‌سوزد… مجله اینترنتی تحلیلک

تغییر

اهل تغییر باش، دنیایت تغییر خواهد کرد…

اهل تغییر باش، دنیایت تغییر خواهد کرد… کافیست زاویه دیدت را تغییر دهی یا شاید کمی جایت را … ! تو اهل تغییر باش دنیایت تغییر خواهد کرد . مجله اینترنتی تحلیلک

تغییر موج زندگی از دیدگاه اشو

اشو

اشو صبح قبل از هر کاری خودت را به صورت فردی بسیار شاد تجسم کن. بسیار امیدوار، با طراوت و مشتاق از رختخواب بلند شو. انگار قرار است آن روز اتفاقی کامل با ارزشی بیکران

اسکرول به بالا