برچسب : تفأل

ادبیات شعر پارسی

در محضر حافظ شیرازی /غزل نهم

محمد زکی زاده
حافظ شیرازی یا خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی ملقب به لسان‌الغیب، ترجمان الاسرار، لسان العرفا و ناظم الاولیا، شاعر سدهٔ هشتم هجری ایران است....