Tag: تفاوت snap و grid

آموزش کاربردی سالیدورکز - محیط کاری Part

آموزش کاربردی نرم افزار سالیدورکس (قسمت دوم) / محیط کاری Part

یک مجموعه مکانیکی را در نظر بگیرید. این مجموعه از قطعات مختلفی تشکیل شده است. برای طراحی و مدلسازی این مجموعه مکانیکی باید تمامی قطعات بصورت جداگانه در نرم افزار سالیدورکس مدلسازی شوند. جهت طراحی هر قطعه (Part) نیاز به رسم ترسیم دو بعدی (۲D Sketch) آن است.

اسکرول به بالا