برچسب : تفریحی تهران

گردشگری

اماکن گردشگری: معرفی کاخ سعدآباد تهران

نویسنده
سعدآباد که از شمال با کوههای البرز، از مشرق با گلابدره، از مغرب با ولنجک و از جنوب با تجریش همسایگی دارد؛ در زمان قاجار محل استقرار و سکونت تابستانی شاهان این سلسله بوده است....
گردشگری

گردشگری: معرفی کاخ نیاوران تهران آخرین کاخ دوران پادشاهی

نویسنده
در ابتدا این کاخ را به عنوان محلی برای پذیرایی سلطنتی و اقامت میهمانان عالی رتبه دربار طراحی نمودند اما در حین عملیات اجرایی با اعمال تغییراتی در کاربری به محل سکونت محمدرضا پهلوی و...