برچسب : تفریح

رمزهای موفقیت

اگر شاد نیستید زندگی رو باختید

مهسا زکی زاده
اگر شاد نیستید زندگی رو باختید اگر اهل شادی و تفریح نیستید در قبرستان غم‌های کودکی زنده به گور شدید اگر شما کسی هستید که زندگی رو اینقدر سخت گرفتید که فکر میکنید فقط باید...