یکشنبه/ ۳ مرداد / ۱۴۰۰

برچسب: تقسیط بدهی

بخشنامه مالیاتی 200/98/5 در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم

بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۵ در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم

تازه های مالیاتی  –   بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۵  مورخ  ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ دسته: امواد ۱۶۷ و ۱۹۱ ق.م.م  موضوع: تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۶۷

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۶۷: وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل

بخشنامه مالیاتی 200/98/5 در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم

بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۵ در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم

تازه های مالیاتی  –   بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۵  مورخ  ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ دسته: امواد ۱۶۷ و ۱۹۱ ق.م.م  موضوع: تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش‌افزوده     

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۶۷

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۶۷: وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یک­جا

اسکرول به بالا