برچسب : تقسیم دایره

دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

درس دوم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (تقسیم دایره)

محمد مهدیان
تمام اشکال (شکل‌های) ریاضی به مثلث برمی‌گردند و مثلث به دایره. به همین جهت دایره را افست الاشکال می‌نامند. نظام وجود نیز بر اساس دایره است همان‌طور که گوییم: انّا للّه و انّا الیه راجعون...