برچسب : تمحرکه

تحلیل بنیادی

گزارش کدال :‌ گزارش ۱۲ ماهه سهام شرکت هایی که نسبت به سال قبل با افت همراه بودند

محسن زکی زاده
گزارش کدال گزارش ۱۲ ماهه شرکت ها خساپا: سهام شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۷,۷۷۲ میلیارد ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس...