برچسب : تنگه ابوقریب

فیلم و سینما نقد و بررسی فیلم

نقدی بر فیلم سینمایی تنگه ابوقریب

امیرپاکنژاد
نقد تنگه ابوقریب ... به تصوير كشيدن جنگ تحميلی در هر فرم هنری متضمن توجه به یک نكته است كه ظاهرا متناقض می‌نمايد: جنگ يک مسئله ملی است و گزاف نيست اگر بگوييم مهم‌ترين و...